Inhoudelijk sterk, meeslepend creatief en actief.

De trainingen zijn gericht op: persoonlijke ontwikkeling en groei, professionele veerkracht en vitaliteit, autonomie in samenwerking.

In alle trainingen zijn deze kerndoelen opgenomen:

Open trainingen:

-cultureel bewustzijn

-helder communiceren met collega’s en klanten,

-leidinggeven en leiderschap

-persoonlijke effectiviteit,

-overtuigend presenteren

-Hr cyclus, verzuim

-timemanagement

Zowel de Open als de Incompany Trainingen van LAUF zijn ontwikkeld om tot autonoom gedrag en vrije(re) communicatie te komen. Hiervoor werkt LAUF volgens 3 kernbegrippen:

  • Inzicht: Beperkingen en belemmeringen worden onder ogen gezien.
  • Lef: Belemmeringen en problemen worden vertaald in leermomenten en kansen.
  • Actie: Kansen worden concreet gemaakt en uitgevoerd.

♣ De praktijk van de deelnemers is leidend voor de inhoud.

♣ We oefenen veelvuldig in verschillende werkvormen en sluiten aan bij de werkelijke branche, praktijk of situatie van de deelnemer(s).

♣ Ervarend leren staat centraal.

♣ De theorie werkt aanvullend.

♣ Dit uitgangspunt maakt dat iedere training gemaakt wordt aan de hand van het gewenste thema en de leerwensen van de opdrachtgever en deelnemers.

♣ Directe feedback, interactie

♣ Voor de werkvormen zetten we de kwaliteiten in van trainingsacteurs en stemtrainers naast de vaste kern van senior trainers.

♣ Prettige, open en laagdrempelige sfeer

♣ Terugkerende thema’s zijn grenzen stellen, veiligheid, vertrouwen in  informele/ formele structuren.

Bij het ontwikkelen en samenstellen van trainingen en gesprekken kunnen we putten uit een brede ervaring in modellen en aanpak, zoals o.a. Kerkwadranten van Ofman, Roos van Leary, Disc ( Communicatie), Bateson (persoonlijke effectiviteit),  kwadrant vn Eisenhower ( Timemanagement) Kotter ( Leidinggeven), Lewis ( Cultuaral awareness) en methodieken als Transactionele Analyse, Voice dialogue, RET, Mindfulness, NLP.

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid – autonomie dus – maakt dat je eigenaar wordt van je eigen gedrag en plaats of taak binnen een organisatie. Dit geeft vervolgens vrijheid in communiceren en gedrag. Living AUtonome Freedom!

Wil je meer informatie en een orienterend gesprek, bel of mail.

T: 0621857860

M: info@lauftraining.nl

Contact