Problemen oplossen

Succesvol leiderschap vraagt om probleemoplossing. Het vinden van een passende oplossing voor problemen kan worden bereikt door het volgen van een basisproces.

In vier stappen:

-Het probleem definiëren. Evalueren en documenteren hoe processen momenteel werken, wat is de vraag achter de vraag. Wie doet wat, met welke informatie, met welke hulpmiddelen, communicerend met welke organisaties en personen, in welk tijdsbestek, in welk formaat.

-Zoek naar alternatieven die het probleem kunnen oplossen. Een bepaald alternatief het probleem zal oplossen zonder andere onvoorziene problemen te veroorzaken.
Alle betrokken individuen zullen het alternatief accepteren.
Implementatie van het alternatief waarschijnlijk is.
Het alternatief past binnen de organisatorische beperkingen.

-Evalueer en selecteer een alternatief. De implementatie vergemakkelijken met de hulp van anderen.

-De oplossing uitvoeren en opvolgen Ongeacht de manier waarop de oplossing wordt uitgerold, moeten feedbackkanalen worden ingebouwd in de implementatie. Dit maakt een voortdurende controle en toetsing van de feitelijke gebeurtenissen aan de verwachtingen mogelijk.

Deze methode wordt in stappen doorlopen waarbij ervarend leren een onderdeel is. Situaties uit de organisatie worden gekoppeld aan de theorie.