In deze training oefenen we om volgens de Feedback regels anderen aan te spreken. Het gevolg is dat dit een positieve uitwerking heeft. Daarbij zoeken we ook naar een wijze die bij ieder past, woordgebruik en zinsconstructies die aansluiten bij de feedback gever.Essentieel is echter dat feedback feitelijk en concreet is, zodat deze bij de ontvanger herkent en erkent kan worden.

Feedback geven is volgens Lauf het krachtigste middel in de communicatie. In organisaties waar feedback geven aan elkaar vanzelfsprekend is, zijn geen langslepende irritaties en weinig conflicten.

Medewerkers kunnen elkaar door feedback te geven en te ontvangen ontwikkelen. Het hoort enorm thuis in een organisatie waar medewerkers en leidinggevenden autonoom werken, zoals in zelfsturende teams. In organisaties waar deze structuur niet aanwezig is, doet echter ook iedereen er goed aan om elkaar aan te spreken.

En dan hebben we het ook over positieve feedback: elkaar complimenten geven zorgt ervoor dat de motor in een organisatie blijft draaien. Zogenaamde “strokes” zijn de basis om prettig met elkaar te blijven werken.

Merk je dat het lastig is om in jouw organisatie feedback te geven en te ontvangen? Vaak spelen vooroordelen en overtuigingen een rol. We gaan hierop in en onderzoeken wat er speelt.

Het is mogelijk de training af te nemen in een losse module of ingebed in een training gespreksvoering.

Deze training is voor medewerkers en leidinggevenden. Ik maak deze training in overleg op maat.

Voor tarieven en mogelijkheden voor een incompany training, neem contact op met Machteld van  Lauf.

Contact