Agressie is aanwezig in winkels, bij balies en loketten. Hoe kunnen medewerkers daarop professionele wijze mee omgaan en zorgen dat agressie de-escaleert? Kennis van de soorten agressie is essentieel om de-escalerend te kunnen reageren.

De reactie van mensen op stress is op 3 manieren in te delen: verstarren, vluchten of vechten. Stress veroorzaakt spierspanning. Ieders natuurlijke reactie wordt onderzocht om controle over de spanning te verkrijgen.

Doelen:

 • Herkennen van agressie en verschillende soorten daarin.
 • Weten welke gesprekstechnieken toe te passen
 • Gesprekstechnieken algemeen
 • Omgaan met eigen natuurlijke reactie op agressie
 • Sturing in natuurlijke reactie op spanning
 • Stop moment creeeren
 • Eigen veiligheid zorgdragen
 • Bespreken in organisatie hoe voor veiligheid zorg te dragen.

Aan het eind van de training:

 • Weet je hoe je (verbale) agressie kunt voorkomen en beheersen .
 • Heeft je geoefend met gespreksvaardigheden op het gebied van (verbale) agressie.

Deze training wordt afgestemd op eigen praktijksituaties.

De training kan voor specifieke doelgroepen worden uitgewerkt, o.a.

 • Omgaan met agressie en geweld in de wijk
 • Omgaan met agressie in de detailhandel

Contact