De stem wordt gekenmerkt door geluid, klankkleur, plaatsing en spanning/ontspanning.  Ook kan er een stemprobleem zijn, spanning en schorheid. LAUF leert u hier bewust mee om gaan en stemgebruik/taal te ontwikkelen.

De theorie is ondersteunend. Er wordt veel geoefend, we gaan uit van casussen en presentaties uit eigen praktijk.

Doelen:

 • stem optimaal kunnen gebruiken met beoogde effect
 • oorspronkelijk stemgebruik inzetten
 • intonatie, volume, articulatie, tempo verschillen in stem sturen
 • boeiend overkomen
 • stemproblemen verminderen en voorkomen
 • adem als hulpmiddel inzetten
 • weten wat te doen met de stem in verschillende situaties
 • eigen stemtype kennen

Voor mogelijkheden en tarieven, neem contact op.

Non verbale taal

Bewegingen met de hand, ogen of  hoofd zijn uitingen van non-verbale communicatie. Het gaat om lichaamshouding, gelaatsuitdrukkingen en de combinaties die ervan gemaakt kunnen worden.

De waarde van non-verbale communicatie komt goed naar voren met het beschrijven van het verbale/non-verbale consistentieprincipe. Hierin wordt gesteld dat wanneer de verbale boodschap en de non-verbale boodschap in een boodschap niet met elkaar in overeenstemming zijn, dat mensen de non-verbale boodschap verkiezen boven de verbale boodschap.

Non-verbale uitingen helpen bij het structureren en reguleren van de loop en de volgorde van het communiceren.

Door de training ontwikkelt je bewust gebruik van lichaamsdelen, romp en mimiek waardoor communicatie helder en duidelijk is. Hierdoor is er meer onderling begrip en weinig miscommunicatie.

Daarnaast weten de deelnemers hoe ze van nature overkomen en kunnen ze schakelen in het gebruik van hun non-verbale houding.

Doelen:

 • lichaam optimaal gebruiken met beoogde effect
 • kennis hebben van non verbale houding en betekenis
 • non-verbale taal van een ander duiden
 • eigen natuurlijke uitstraling kennen
 • eigen uitstraling situationeel kunnen aanwenden
 • in meerdere communicatiestijlen

In deze training wordt veel gebruik gemaakt van interactieve feedback van de deelnemers, die als het ware als spiegel fungeert. Er wordt veel ervaren en geoefend. Immers jouw lichaam is het middel van de communicatie. Dit resulteert in een plezierige en leerzame training.

De training Stem kan apart of samen met Non verbaal uitgevoerd worden.

Voor mogelijkheden en tarieven, neem contact op.

Contact