Communicatie is één van de belangrijkste middelen die wij als mens ter beschikking hebben om een boodschap over te brengen en doelen te bereiken, dus is het belangrijk dat dit zo effectief mogelijk gebeurt.

In deze communicatietraining leert je, wat jouw manier van communiceren is en hoe je daarmee het gewenste resultaat kunt bereiken binnen de gespreksvoering. Je krijgt inzicht in gewoontes in communicatie, zowel de kwaliteiten als de valkuilen. Je leert miscommunicatie te herkennen, de oorzaak te achterhalen en de eventuele obstakels op te sporen. We behandelen hierdoor jouw communicatiepatronen op dieper niveau, het overtuigingsniveau. Dit ondersteunt het aanleren van vaardigheden.
Je voelt je beter toegerust bij het inzetten van effectief verbaal communiceren. Klanten, collega’s en mensen in jouw directe omgeving zullen vooruitgang bemerken!

Iedere training is ontworpen op basis ‘wat er nodig is’ en op maat.

Doelen:
* effectief aansluiten bij de gesprekspartner
* in staat uw wensen helder kenbaar te maken
* luistervaardigheden aanscherpen
* reflecteren op emotie en samenvatten
* helder verwoorden van boodschap.
* empatisch communiceren
* situationeel duidelijk positioneren
* feedback geven en ontvangen
* omgaan met lastig gedrag en weerstand
* meer grip op de emoties in interactie met anderen
* invloed uitoefenen op omgeving
* bewust van de effecten van non-verbale communicatie en stem van zichzelf en de ander.
* structuur aanbrengen in een gesprek
* kennis van verschillende gesprekken en vormen

Een voorbeeld van een tweedaagse Training Communiceren ( deze kan ook andere onderwerpen bevatten).

Programma:
Communicatie I
Belemmeringen en leerdoelen onder de loep
Inzicht vergaren
Aansluiten effectieve vragen stellen
Waarnemen en interpreteren
Communicatieniveaus
Verschillende gesprekken
Toepassen van methodiek in werkvormen, rollenspelen

Communicatie II
Leerdoelen
Communicatie stijlen
Overtuigingen en mindset
Feedback
Omgaan met weerstand
Non verbale communicatie
Stem communicatie
Toepassen van methodiek in werkvormen, rollenspelen

Voor tarieven en mogelijkheden neem contact op met Lauf.

Contact